A&T Skin Care – ก่อนตัดสินใจจ้างผลิตครีม คุณรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง

A&T Skin Care – ก่อนตัดสินใจจ้างผลิตครีม คุณรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง

เป็นที่แน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆในท้องตลาดพยายามอย่างยิ่งในการใช้กลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้าและให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอาง ที่ต่างก็มีผู้เล่นในตลาดอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนการว่าจ้างผลิตครีมให้ตรงใจกับตลาดที่วางไว้ ควรทำการวิเคราะห์เรื่องต่างๆในเบื้องต้น ดังนี้

1.กลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำหนดด้วยเพศและวัย การกำหนดช่วงอายุและเพศของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะทำให้สามารถรู้ถึงความชัดเจนของผู้ใช้สินค้า เพื่อที่จะได้ใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด

2.ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย การมองถึงระดับรายได้ของกลุ่มที่กำหนดไว้เพื่อการว่าจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (ในที่นี้จะเป็นการว่าจ้างผลิตครีม) ควรมีต้นทุนและราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับระดับรายได้ของเป้าหมายนั้น

3.เทรนด์ในการบริโภคสินค้าในปัจจุบัน การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและตลาดแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งสำคัญสามารถทำให้เราทราบถึงลักษณะของการบริโภค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับกระแสการบริโภคนั้นๆมากที่สุด เป็นการคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของตลาดเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยจะนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อ 1และ2 ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างเพื่อว่าจ้างผลิตครีมให้เป็นไปตามปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว

4. ขนาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จริงอยู่ว่าการผลิตครีมที่เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวลงทุนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชุดแต่การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้ไม่น้อยเช่นกัน หากขนาดของกลุ่มลูกค้ากว้างและใหญ่ การขายผลิตภัณฑ์เดียวสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยาก แต่ถ้าขนาดของตลาดมีลักษณะจำกัดและเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับยอดขายให้เป็นไปตามเป้า

การวิเคราะห์สิ่งต่างๆก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดคือการเตรียมความพร้อมก่อนลงตลาดจริงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน. โดยมีเป้าหมายคือส่วนแบ่งการตลาดตามที่ต้องการ

เอ แอนด์ ที ธุรกิจการค้า

มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ

No Comments

Post A Comment