A&T Skin Care – มุมมองของผู้ผลิตครีม เอแอนด์ที ต่อการพัฒนาและขยายการลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์

A&T Skin Care – มุมมองของผู้ผลิตครีม เอแอนด์ที ต่อการพัฒนาและขยายการลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์

มุมมองของ ผู้ผลิตครีม A &T SKINCARE.. เหตุผลหลักที่ปฎิเสธไม่ได้ในการขยายตลาดด้วยการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของ หจก เอแอนด์ที  คือความอิ่มตัวของตลาดในประเทศและการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM จากการที่ถูกแชร์ส่วนแบ่งการตลาดออกไปทำให้เราเลือกที่จะขยายเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้าน. ปัจจัยหลักของการพิจารณาในการจัดตั้งบริษัทว่าประเทศใดเหมาะสมคือการพิจารณาจากรายได้ของประชากรหรือ GDP ในประเทศเป็นสำคัญ

โรงงานผลิตครีม A&T Skincareสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก หากวัดจากรายได้ประชากรต่อหัวที่อยู่ประมาณ 5x,xxx เหรียญสหรัฐ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งของประเทศจึงทำให้เป็นประเทศที่ผงาดมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แต่ด้วยความเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศจึงเป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้ง A and T skincare Singapore PTE LTD เพื่อการขยายและกระจายสินค้าให้กับธุรกิจในประเทศรวมถึงต่อยอดการเป็นฐานการตลาดต่างประเทศโดยมีฐานการผลิตที่ เอ แอนด์ ที ประเทศไทยเท่านั้น

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตครีมของบริษัท เอ แอนด์ ทีแล้ว ปัจจุบันเราได้มีนโยบายการส่งเสริมการตลาดให้กับคู่ค้าของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในแบรนด์เครื่องสำอางของตนเองไปยังช่องทางต่างๆในประเทศสิงคโปร์ โดยการให้บริการอย่างครบวงจรนี้เองถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู้ค้าได้ในระยะยาว เพราะการเป็นผู้ผลิตครีมคือการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคู่ค้าที่เราต้องเอาใจใส่และมีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

ที่ เอ แอนด์ ที มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ

No Comments

Post A Comment