A&T Skin Care – เป็นไปได้ ?? การเข้าสู่ตลาด CLMV ระหว่างผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์

A&T Skin Care – เป็นไปได้ ?? การเข้าสู่ตลาด CLMV ระหว่างผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์

มากกว่าการผลิต คือมิตรภาพ ที่ เอ แอนด์ ที เป็นไปได้เสมอ การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตครีม เพื่อแบ่งปันและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน เป็นปณิธาณที่บริษัทมีมาอย่างยาวนาน ในการร่วมมือกันบุกตลาดสำหรับประเทศที่เจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจ โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์โอกาสและปัญหาหรืออุปสรรคในการทำตลาดในประเทศนั้น ๆ และพร้อมลุยไปด้วยกันในทุกสถานการณ์

ตลาดเพื่อนบ้าน หรือกลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เป็นตลาดที่ใคร ก็ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเติบโต และได้สิทธิ์พิเศษจากการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN FREE TRADE AREA : AFTA) เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่ง

ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด นอกจากเรื่องสินค้าและราคาที่ผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์ต้องทำการแข่งขันในตลาดที่มีค่าแรงต่ำแล้ว หากมีความพร้อม หรือความรู้เรื่องเอกสารที่จะใช้ดำเนินการส่งออกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีดังกล่าว ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง ความพร้อมที่ เอ แอนด์ ที มี สามารถต่อยอดให้กับคู่ค้าได้ไม่มากก็น้อย เพียงแค่เปิดใจ และให้โอกาสในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในโลกแห่งการแข่งขัน การอยู่เพียงลำพังอาจไม่สามารถต่อสู้กับกำลังที่เหนือกว่าได้ หากแต่การร่วมมือกันทำ ร่วมมือกันคิด เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถต่อสู้กับตลาดที่โหดร้ายได้ไม่ยากเย็นนัก

No Comments

Post A Comment