October 2017

สร้าง แบรนด์ ครีม ข่าวการบุกทลายโรงงานเถื่อนผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางมักมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตครีมบางรายที่รับสร้างแบรนด์ครีมต้องการให้สินค้าตนเองเห็นผลเร็วและเป็นที่นิยมของตลาดในระยะเวลาอันสั้นจึงมองข้ามในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจการผลิต ด้วยการใช้สารเร่งขาวที่ผิดกฎหมายโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่อาจทราบได้- สร้าง แบรนด์ ครีม เจ้าของแบรนด์สินค้าส่วนใหญ่มักมองหาและให้ความสำคัญกับแลปผลิตครีมหรือโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้สินค้ามีคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ แต่หากผู้ผลิตครีมเหล่านั้น ขาดซึ่งจรรยาบรรณและจิตสำนึกความรับผิดชอบในการผลิต ก็จะเป็นผลเสียต่อการสร้างแบรนด์ครีมได้ ซึ่งการทำตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต้องใช้กำลังกายและกำลังเงินมหาศาล แต่หากผลิตภัณฑ์ได้ถูกตรวจสอบว่ามีสารห้ามใช้หรือมีสารอันตราย สิ่งที่เจ้าของแบรนด์มุ่งมั่นและตั้งใจทำนั้นก็อาจสูญเปล่าทันที ก่อนสั่งการผลิตจากบริษัทผลิตครีมรายใดควรมั่นใจว่าเป็นผู้ผลิตครีมที่มีภาพลักษณ์และประวัติการทำงานที่ใสสะอาดเพื่อความมั่นคงของแบรนด์ในอนาคตและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นเป้าหมายอันสูงสุด เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน มิได้มีเพียงเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาเท่านั้นแต่ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน...

แลป ผลิต ครีม ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ถึงความพร้อมในด้านต่างๆแล้ว ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ในที่นี้เรากำลังโฟกัสถึงบริษัทผลิตครีมหรืออุตสาหกรรมความงามที่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด ซึ่งในแต่ละบริษัทก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน หากโชคดี ก็จะเจอบริษัทที่ไร้ปัญหา มาดูกันว่าสัณญาณอะไรบ้างที่เตือนว่าบริษัทที่เราใช้บริการอยู่นั้นเริ่มมีป้ญหา- แลป ผลิต ครีม  เร่งรัดให้ชำระเงินก่อนกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์การเงินภายในของบริษัทผู้ผลิต ว่าอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้ดีนัก เป็นโอกาสของเจ้าของแบรนด์ในการสั่งสินค้าในปริมาณมากขึ้นเพื่อโอกาสในการต่อรองราคาสินค้า ผัดผ่อนการส่งมอบงานหลายครั้ง โดยธรรมเนียมปฏิบัติ บริษัทผลิตครีมทั่วไปมักจะเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วเพื่อเก็บค่าสินค้า ดังนั้น การดึงงานหรือผัดผ่อน โดยปราศจากเหตุผลอันน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องที่น่านำมาขบคิดว่า บริษัทผู้ผลิตสินค้า มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่ ไม่รักษาคำพูดและไร้วินัยการทำงาน เป็นการทำงานที่ปราศจากความเป็นมืออาชีพ บอกถึงความไม่มั่นคงต่อการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในสิ่งที่ทำการตกลงกันไว้ได้ หมายถึง โอกาสเติบโตร่วมกันในอนาคตเป็นไปได้ยาก ควรรีบมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติม ขาดการติดต่อ ไม่รับโทรศัพท์ ไม่โทร หากเกิดปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้งควรรีบหาทางออกให้เร็วที่สุด เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อผู้ให้บริการเลือกที่จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อใด นั่นแสดงว่าโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้นน้อยลง...

มุมมองของ ผู้ผลิตครีม A &T SKINCARE.. เหตุผลหลักที่ปฎิเสธไม่ได้ในการขยายตลาดด้วยการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของ หจก เอแอนด์ที  คือความอิ่มตัวของตลาดในประเทศและการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM จากการที่ถูกแชร์ส่วนแบ่งการตลาดออกไปทำให้เราเลือกที่จะขยายเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้าน. ปัจจัยหลักของการพิจารณาในการจัดตั้งบริษัทว่าประเทศใดเหมาะสมคือการพิจารณาจากรายได้ของประชากรหรือ GDP ในประเทศเป็นสำคัญ โรงงานผลิตครีม A&T Skincareสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก หากวัดจากรายได้ประชากรต่อหัวที่อยู่ประมาณ 5x,xxx เหรียญสหรัฐ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งของประเทศจึงทำให้เป็นประเทศที่ผงาดมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แต่ด้วยความเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศจึงเป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้ง A and T skincare Singapore PTE LTD เพื่อการขยายและกระจายสินค้าให้กับธุรกิจในประเทศรวมถึงต่อยอดการเป็นฐานการตลาดต่างประเทศโดยมีฐานการผลิตที่ เอ แอนด์ ที ประเทศไทยเท่านั้น นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตครีมของบริษัท เอ แอนด์ ทีแล้ว ปัจจุบันเราได้มีนโยบายการส่งเสริมการตลาดให้กับคู่ค้าของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในแบรนด์เครื่องสำอางของตนเองไปยังช่องทางต่างๆในประเทศสิงคโปร์ โดยการให้บริการอย่างครบวงจรนี้เองถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู้ค้าได้ในระยะยาว เพราะการเป็นผู้ผลิตครีมคือการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคู่ค้าที่เราต้องเอาใจใส่และมีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ที่ เอ แอนด์ ที มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...

เป็นที่แน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆในท้องตลาดพยายามอย่างยิ่งในการใช้กลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้าและให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอาง ที่ต่างก็มีผู้เล่นในตลาดอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนการว่าจ้างผลิตครีมให้ตรงใจกับตลาดที่วางไว้ ควรทำการวิเคราะห์เรื่องต่างๆในเบื้องต้น ดังนี้ 1.กลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำหนดด้วยเพศและวัย การกำหนดช่วงอายุและเพศของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะทำให้สามารถรู้ถึงความชัดเจนของผู้ใช้สินค้า เพื่อที่จะได้ใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด 2.ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย การมองถึงระดับรายได้ของกลุ่มที่กำหนดไว้เพื่อการว่าจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (ในที่นี้จะเป็นการว่าจ้างผลิตครีม) ควรมีต้นทุนและราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับระดับรายได้ของเป้าหมายนั้น 3.เทรนด์ในการบริโภคสินค้าในปัจจุบัน การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและตลาดแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งสำคัญสามารถทำให้เราทราบถึงลักษณะของการบริโภค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับกระแสการบริโภคนั้นๆมากที่สุด เป็นการคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของตลาดเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยจะนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อ 1และ2 ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างเพื่อว่าจ้างผลิตครีมให้เป็นไปตามปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว 4. ขนาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จริงอยู่ว่าการผลิตครีมที่เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวลงทุนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชุดแต่การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้ไม่น้อยเช่นกัน หากขนาดของกลุ่มลูกค้ากว้างและใหญ่ การขายผลิตภัณฑ์เดียวสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยาก แต่ถ้าขนาดของตลาดมีลักษณะจำกัดและเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับยอดขายให้เป็นไปตามเป้า การวิเคราะห์สิ่งต่างๆก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดคือการเตรียมความพร้อมก่อนลงตลาดจริงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน. โดยมีเป้าหมายคือส่วนแบ่งการตลาดตามที่ต้องการ เอ แอนด์ ที ธุรกิจการค้า มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...