A&T Skin Care – 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสั่งผลิตครีมกับโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแบรนด์ครีมอย่างยั่งยืน

A&T Skin Care – 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสั่งผลิตครีมกับโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแบรนด์ครีมอย่างยั่งยืน

ช้าก่อน ! ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตครีมกับโรงงานไหน เจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาดูก่อนว่าการจะหาโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ควรรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ผลิตนั้น ๆ เนื่องจากเราต้องฝาก
แบรนด์หรือคุณภาพงานของเราไว้กับเขา หากไม่เคลียร์เรื่องดังต่อไปนี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
แบรนด์ครีมอย่างยั่งยืน

  1. ประสบการณ์หรือการก่อตั้งบริษัท Experience

ผู้ผลิตครีมที่เรากำลังมองหานั้น เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี  นั่นหมายถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันเบื้องต้นว่าเราได้ผู้ผลิตครีมมืออาชีพระดับหนึ่ง

  1. ความชำนาญเฉพาะด้าน Expertise

พอทราบอายุของการดำเนินธุรกิจ คำถามต่อมาคือ อะไรคือสิ่งที่ผู้ผลิตถนัดเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้คัดกรองว่าผู้ผลิตรายไหน ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

  1. การให้บริการ One stop service

การให้บริการแบบครบวงจรย่อมแสดงถึงความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ อาทิ การคิดคอนเซ็ปงาน การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การบริการจดเครื่องหมายการค้าแทนเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการตลาดเบื้องต้นแก่ลูกค้า

  1. ความพร้อมด้านกำลังการผลิต Capacity

ก่อนตัดสินใจสั่งผลิต ท่านต้องมั่นใจว่าในวันที่สินค้าของท่านประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ผลิตที่ท่านเลือกจะสามารถตอบสนองการผลิตในปริมาณและเวลาที่ท่านวางแผนไว้ได้

  1. สัมพันธไมตรี Relationship

หากเป้าหมายของผู้ผลิตและลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต หากปัญหาเกิดตั้งแต่การเริ่มต้นติดต่อ ก็อาจสร้างความไม่มั่นใจต่อการร่วมธุรกิจได้

No Comments

Post A Comment