Author: aandt

A&T Skincare - เปลี่ยนสินค้ากระแสให้เป็นการสร้างแบรนด์ครีมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการเลือกบริษัทผลิตครีมที่ Strong ผู้ ผลิต ครีม  ใช่แล้ว ตามหัวข้อเลย การที่เราเลือกบริษัทผลิตครีมที่เป็นมืออาชีพ จะสามารถร่วมกันพัฒนาสินค้าที่เป็นเพียงกระแสในวันนี้ ให้เป็นสินค้าที่ยืนอยู่แถวหน้าของชั้นวางสินค้าตามร้านค้าชั้นนำ หรือสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งมีเงินอย่างเดียวคงไม่พอ ทีมเวิร์คก็ป็นสิ่งสำคัญ ณ เวลานี้หมดยุคของการทำงานแบบ Stand alone แล้ว ในบางครั้งการทำงานวิธีนี้อาจควบคุมง่าย แต่โตช้า เนื่องจากปราศจากความคิดที่หลากหลายที่จะระดมเข้ามาเพื่อผลของงานที่มีประสิทธิภาพ ต่างจากการทำงานเป็นทีม ระหว่างเจ้าของแบรนด์ และบริษัทผลิตครีม ที่พร้อมร่วมทางกับเจ้าของแบรนด์ ทีมที่ดีนั้นเริ่มจากการมีสินค้าที่ดี เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ รวมถึงร่วมกันคิดค้น โปรแกรมการตลาดจากประสบการณ์ที่ผู้ผลิตมี และสามารถแบ่งบัน ชี้แนะ ให้กับเจ้าของแบรนด์ หากบริษัทผลิตครีมที่เราเลือก มีความเข้มแข็งทางด้านข้อมูลการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการประหยัดทั้ง เงินและเวลาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ด้วยเพราะ ข้อมูลด้านการตลาดต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทั้งเงิน เวลา และประสบการณ์ ซึ่งมีมูลค่าและเป็นที่ต้องการของทุกๆธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงอย่างธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน ยังเป็นคำที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เห็นด้วยกับหลักคิดนี้ ก็สามารถมองหาเพื่อนร่วมทางที่พร้อมก้าวเดินกับท่านด้วยความจริงใจ...

สร้าง แบรนด์ ครีม ข่าวการบุกทลายโรงงานเถื่อนผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางมักมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตครีมบางรายที่รับสร้างแบรนด์ครีมต้องการให้สินค้าตนเองเห็นผลเร็วและเป็นที่นิยมของตลาดในระยะเวลาอันสั้นจึงมองข้ามในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจการผลิต ด้วยการใช้สารเร่งขาวที่ผิดกฎหมายโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่อาจทราบได้- สร้าง แบรนด์ ครีม เจ้าของแบรนด์สินค้าส่วนใหญ่มักมองหาและให้ความสำคัญกับแลปผลิตครีมหรือโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้สินค้ามีคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ แต่หากผู้ผลิตครีมเหล่านั้น ขาดซึ่งจรรยาบรรณและจิตสำนึกความรับผิดชอบในการผลิต ก็จะเป็นผลเสียต่อการสร้างแบรนด์ครีมได้ ซึ่งการทำตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต้องใช้กำลังกายและกำลังเงินมหาศาล แต่หากผลิตภัณฑ์ได้ถูกตรวจสอบว่ามีสารห้ามใช้หรือมีสารอันตราย สิ่งที่เจ้าของแบรนด์มุ่งมั่นและตั้งใจทำนั้นก็อาจสูญเปล่าทันที ก่อนสั่งการผลิตจากบริษัทผลิตครีมรายใดควรมั่นใจว่าเป็นผู้ผลิตครีมที่มีภาพลักษณ์และประวัติการทำงานที่ใสสะอาดเพื่อความมั่นคงของแบรนด์ในอนาคตและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นเป้าหมายอันสูงสุด เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน มิได้มีเพียงเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาเท่านั้นแต่ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน...

แลป ผลิต ครีม ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ถึงความพร้อมในด้านต่างๆแล้ว ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ในที่นี้เรากำลังโฟกัสถึงบริษัทผลิตครีมหรืออุตสาหกรรมความงามที่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด ซึ่งในแต่ละบริษัทก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน หากโชคดี ก็จะเจอบริษัทที่ไร้ปัญหา มาดูกันว่าสัณญาณอะไรบ้างที่เตือนว่าบริษัทที่เราใช้บริการอยู่นั้นเริ่มมีป้ญหา- แลป ผลิต ครีม  เร่งรัดให้ชำระเงินก่อนกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์การเงินภายในของบริษัทผู้ผลิต ว่าอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้ดีนัก เป็นโอกาสของเจ้าของแบรนด์ในการสั่งสินค้าในปริมาณมากขึ้นเพื่อโอกาสในการต่อรองราคาสินค้า ผัดผ่อนการส่งมอบงานหลายครั้ง โดยธรรมเนียมปฏิบัติ บริษัทผลิตครีมทั่วไปมักจะเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วเพื่อเก็บค่าสินค้า ดังนั้น การดึงงานหรือผัดผ่อน โดยปราศจากเหตุผลอันน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องที่น่านำมาขบคิดว่า บริษัทผู้ผลิตสินค้า มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่ ไม่รักษาคำพูดและไร้วินัยการทำงาน เป็นการทำงานที่ปราศจากความเป็นมืออาชีพ บอกถึงความไม่มั่นคงต่อการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในสิ่งที่ทำการตกลงกันไว้ได้ หมายถึง โอกาสเติบโตร่วมกันในอนาคตเป็นไปได้ยาก ควรรีบมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติม ขาดการติดต่อ ไม่รับโทรศัพท์ ไม่โทร หากเกิดปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้งควรรีบหาทางออกให้เร็วที่สุด เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อผู้ให้บริการเลือกที่จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อใด นั่นแสดงว่าโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้นน้อยลง...

มุมมองของ ผู้ผลิตครีม A &T SKINCARE.. เหตุผลหลักที่ปฎิเสธไม่ได้ในการขยายตลาดด้วยการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของ หจก เอแอนด์ที  คือความอิ่มตัวของตลาดในประเทศและการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM จากการที่ถูกแชร์ส่วนแบ่งการตลาดออกไปทำให้เราเลือกที่จะขยายเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้าน. ปัจจัยหลักของการพิจารณาในการจัดตั้งบริษัทว่าประเทศใดเหมาะสมคือการพิจารณาจากรายได้ของประชากรหรือ GDP ในประเทศเป็นสำคัญ โรงงานผลิตครีม A&T Skincareสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก หากวัดจากรายได้ประชากรต่อหัวที่อยู่ประมาณ 5x,xxx เหรียญสหรัฐ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งของประเทศจึงทำให้เป็นประเทศที่ผงาดมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แต่ด้วยความเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศจึงเป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้ง A and T skincare Singapore PTE LTD เพื่อการขยายและกระจายสินค้าให้กับธุรกิจในประเทศรวมถึงต่อยอดการเป็นฐานการตลาดต่างประเทศโดยมีฐานการผลิตที่ เอ แอนด์ ที ประเทศไทยเท่านั้น นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตครีมของบริษัท เอ แอนด์ ทีแล้ว ปัจจุบันเราได้มีนโยบายการส่งเสริมการตลาดให้กับคู่ค้าของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในแบรนด์เครื่องสำอางของตนเองไปยังช่องทางต่างๆในประเทศสิงคโปร์ โดยการให้บริการอย่างครบวงจรนี้เองถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู้ค้าได้ในระยะยาว เพราะการเป็นผู้ผลิตครีมคือการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคู่ค้าที่เราต้องเอาใจใส่และมีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ที่ เอ แอนด์ ที มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...

เป็นที่แน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆในท้องตลาดพยายามอย่างยิ่งในการใช้กลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้าและให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอาง ที่ต่างก็มีผู้เล่นในตลาดอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนการว่าจ้างผลิตครีมให้ตรงใจกับตลาดที่วางไว้ ควรทำการวิเคราะห์เรื่องต่างๆในเบื้องต้น ดังนี้ 1.กลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำหนดด้วยเพศและวัย การกำหนดช่วงอายุและเพศของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะทำให้สามารถรู้ถึงความชัดเจนของผู้ใช้สินค้า เพื่อที่จะได้ใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด 2.ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย การมองถึงระดับรายได้ของกลุ่มที่กำหนดไว้เพื่อการว่าจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (ในที่นี้จะเป็นการว่าจ้างผลิตครีม) ควรมีต้นทุนและราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับระดับรายได้ของเป้าหมายนั้น 3.เทรนด์ในการบริโภคสินค้าในปัจจุบัน การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและตลาดแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งสำคัญสามารถทำให้เราทราบถึงลักษณะของการบริโภค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับกระแสการบริโภคนั้นๆมากที่สุด เป็นการคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของตลาดเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยจะนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อ 1และ2 ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างเพื่อว่าจ้างผลิตครีมให้เป็นไปตามปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว 4. ขนาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จริงอยู่ว่าการผลิตครีมที่เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวลงทุนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชุดแต่การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้ไม่น้อยเช่นกัน หากขนาดของกลุ่มลูกค้ากว้างและใหญ่ การขายผลิตภัณฑ์เดียวสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยาก แต่ถ้าขนาดของตลาดมีลักษณะจำกัดและเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับยอดขายให้เป็นไปตามเป้า การวิเคราะห์สิ่งต่างๆก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดคือการเตรียมความพร้อมก่อนลงตลาดจริงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน. โดยมีเป้าหมายคือส่วนแบ่งการตลาดตามที่ต้องการ เอ แอนด์ ที ธุรกิจการค้า มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...

มากกว่าการผลิต คือมิตรภาพ ที่ เอ แอนด์ ที เป็นไปได้เสมอ การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตครีม เพื่อแบ่งปันและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน เป็นปณิธาณที่บริษัทมีมาอย่างยาวนาน ในการร่วมมือกันบุกตลาดสำหรับประเทศที่เจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจ โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์โอกาสและปัญหาหรืออุปสรรคในการทำตลาดในประเทศนั้น ๆ และพร้อมลุยไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ ตลาดเพื่อนบ้าน หรือกลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เป็นตลาดที่ใคร ๆ ก็ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเติบโต และได้สิทธิ์พิเศษจากการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN FREE TRADE AREA : AFTA) เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่ง โรงงาน ผลิต ครีม ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด นอกจากเรื่องสินค้าและราคาที่ผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์ต้องทำการแข่งขันในตลาดที่มีค่าแรงต่ำแล้ว หากมีความพร้อม หรือความรู้เรื่องเอกสารที่จะใช้ดำเนินการส่งออกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีดังกล่าว...

ผลิตครีม หากย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปี จะมองเห็นความเฟื่องฟูของธุรกิจการสร้างแบรนด์ครีมและเครื่องสำอางอย่างชัดเจน มีผู้เล่นหลายคนประสบความสำเร็จและสร้างเม็ดเงินในธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเข้ามาอย่างถูกช่วงถูกจังหวะ ก็สามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดไปไม่มากก็น้อย หากแต่ปัจจุบัน การขยายตัวของธุรกิจการสร้างแบรนด์อยู่ในช่วงขาลง สถานการณ์ที่มีแต่ผู้ขาย แต่ปราศจากผู้ซื้อ ทำให้เกิดความอิ่มตัวในธุรกิจนี้อย่างเห็นได้ชัด ว่ากลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆที่ใช้กัน ไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไป เช่น การจ้างรีวิวสินค้า การโปรโมทออนไลน์ หรือการออกโรดโชว์ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างที่คาดหวังไว้ ผลิตครีม ทว่าในวิกฤตนี้ยังมีโอกาส หรือมุมมองในเทคนิคใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ จากเดิมการเป็นผู้เล่นรายเดียวหรือ Stand Alone จะถูกจำกัดด้วยงบประมาณ และความคิดทางการตลาด แต่หากเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ครีมรายใด ได้เพื่อนร่วมคิดจากผู้ผลิตสินค้า รวมถึงได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ในการวางแผน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จะถือเป็นโชคและเป็นโอกาสที่สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ในธุรกิจการสร้างแบรนด์ครีมปัจจุบัน การเสาะแสวงหาคู่ค้าที่ว่าจ้างผลิตอาจจำเป็นต้องมองกว้างกว่าที่เคย นอกจากการมุ่งเน้นความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพหรือราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว การได้ข้อมูลทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจากคู่ค้านั้น ย่อมส่งผลถึงโอกาสในการทำธุรกิจที่กว้างออกไปและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าของแบรนด์ จนถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นทีมได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลิตครีม ...

หากมองถึงความแตกต่างแบบผิวเผินระหว่างโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐานและแลปผลิตครีมทั่วไป สามารถแยกได้ตามความรู้สึกที่ว่า โรงงานและแลป แตกต่างกันที่ขนาดของสถานที่ผลิต ซึ่งนั่นไม่ได้จริงเสมอไป หลายๆบริษัทเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ก็สามารถตั้งชื่อว่า แลป ได้เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการหาพันธมิตรในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ ต้องประเมินจากความพร้อมเบื้องต้นของตัวเจ้าของธุรกิจเอง เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการติดต่อเพื่อร่วมธุรกิจ กับบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความพร้อมของตนเอง มากที่สุด ความพร้อมดังกล่าว หลักๆจะประกอบด้วย ด้านเงินทุนและทีมบุคลากร ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่จะขาดทั้ง 2 สิ่งนี้ แต่มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจควรมองหาบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมที่สุด โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐานส่วนใหญ่ มักจะมีข้อกำหนดเรื่องปริมาณขั้นต่ำของการสั่งผลิตสินค้าไว้ในปริมาณมาก แต่มีข้อดีในเรื่องทุนที่สามารถควบคุมและแข่งขันได้ ในขณะที่แลปผลิตครีม(ที่เป็นองกรค์ขนาดเล็ก) จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องปริมาณขั้นต่ำการผลิตได้มากกว่าแต่อาจได้รับราคาทุนที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติของการผลิต ระว่าง Mass production กับ Lab scale ที่มีราคาต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถยอมรับได้ในเงื่อนไขดังกล่าว สิ่งสำคัญในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกเรื่อง คือ การบริการและการเข้าถึง ไม่ว่าการผลิตของผู้ผลิตจะใหญ่หรือเล็ก แต่หากมีการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวก ต่อเจ้าของแบรนด์ พร้อมทั้งสามารถติดต่อเข้าถึงได้โดยง่ายก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และพร้อมเติบโตสู่อนาคตร่วมกันอย่ามั่นคงในที่สุด...

Just like apparels, cosmetics fashion is also constantly changing with the years passing by. In the times to come, makeup and skin care products will be what the consumers will be looking. According to the latest survey, it is seen that a consumer, in these...

แน่นอนว่า ก่อนจะตกผลึกและสรุปว่าจะเลือกผู้ผลิตครีมเจ้าใดนั้น ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ ในบางครั้งอาจเป็นปี ถึงจะลงตัวว่าจ้างและดำเนินการผลิต แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้ว เพราะทุกคนต่างก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้แบรนด์ที่เราตั้งใจทำออกมาเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง แต่ด้วยจำนวนของโรงงานผลิตครีมที่มีมากขึ้นทุกวัน จึงเป็นการยากที่เราจะตัดสินใจให้เจ้าใดทำงานในทันที เพราะผู้ผลิตครีมแต่ละรายก็มีแนวทางการทำงานแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับเอแอนด์ทีที่มีหลักคิดและแนวทางปฎิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วยประสบการณ์ที่เป็นผู้ผลิตครีมมากว่า 12 ปี คู่ค้าปัจจุบันของเราย่อมรู้แนวทางการทำงานและเดินเคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน และเดินหน้าพัฒนาสินค้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มักจะมีคำถามซ้ำ ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจว่า...

ช้าก่อน ! ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตครีมกับโรงงานไหน เจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาดูก่อนว่าการจะหาโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ควรรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ผลิตนั้น ๆ เนื่องจากเราต้องฝาก แบรนด์หรือคุณภาพงานของเราไว้กับเขา หากไม่เคลียร์เรื่องดังต่อไปนี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง แบรนด์ครีมอย่างยั่งยืน ประสบการณ์หรือการก่อตั้งบริษัท Experience ผู้ผลิตครีมที่เรากำลังมองหานั้น เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี  นั่นหมายถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันเบื้องต้นว่าเราได้ผู้ผลิตครีมมืออาชีพระดับหนึ่ง ความชำนาญเฉพาะด้าน Expertise พอทราบอายุของการดำเนินธุรกิจ คำถามต่อมาคือ อะไรคือสิ่งที่ผู้ผลิตถนัดเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้คัดกรองว่าผู้ผลิตรายไหน ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด การให้บริการ One stop service การให้บริการแบบครบวงจรย่อมแสดงถึงความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ อาทิ การคิดคอนเซ็ปงาน การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การบริการจดเครื่องหมายการค้าแทนเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการตลาดเบื้องต้นแก่ลูกค้า ความพร้อมด้านกำลังการผลิต Capacity ก่อนตัดสินใจสั่งผลิต ท่านต้องมั่นใจว่าในวันที่สินค้าของท่านประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ผลิตที่ท่านเลือกจะสามารถตอบสนองการผลิตในปริมาณและเวลาที่ท่านวางแผนไว้ได้ สัมพันธไมตรี Relationship หากเป้าหมายของผู้ผลิตและลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต หากปัญหาเกิดตั้งแต่การเริ่มต้นติดต่อ ก็อาจสร้างความไม่มั่นใจต่อการร่วมธุรกิจได้ ...

ผิวหน้าของคนเราต้องเจอกับฝุ่นละอองในทุก ๆ วัน รวมถึงแสงแดดที่สามารถทำลายผิวให้เกิดความหมองคล้ำ การล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าในทุก ๆ วัน จึงอาจไม่เพียงพอที่จะขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกไปได้ "การมาส์กหน้าด้วยไข่ขาว" จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้า คล้าย ๆ กับการดีท็อกซ์ผิวนั่นเองค่ะ