ความงาม

สร้าง แบรนด์ ครีม ข่าวการบุกทลายโรงงานเถื่อนผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางมักมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตครีมบางรายที่รับสร้างแบรนด์ครีมต้องการให้สินค้าตนเองเห็นผลเร็วและเป็นที่นิยมของตลาดในระยะเวลาอันสั้นจึงมองข้ามในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจการผลิต ด้วยการใช้สารเร่งขาวที่ผิดกฎหมายโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่อาจทราบได้- สร้าง แบรนด์ ครีม เจ้าของแบรนด์สินค้าส่วนใหญ่มักมองหาและให้ความสำคัญกับแลปผลิตครีมหรือโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้สินค้ามีคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ แต่หากผู้ผลิตครีมเหล่านั้น ขาดซึ่งจรรยาบรรณและจิตสำนึกความรับผิดชอบในการผลิต ก็จะเป็นผลเสียต่อการสร้างแบรนด์ครีมได้ ซึ่งการทำตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต้องใช้กำลังกายและกำลังเงินมหาศาล แต่หากผลิตภัณฑ์ได้ถูกตรวจสอบว่ามีสารห้ามใช้หรือมีสารอันตราย สิ่งที่เจ้าของแบรนด์มุ่งมั่นและตั้งใจทำนั้นก็อาจสูญเปล่าทันที ก่อนสั่งการผลิตจากบริษัทผลิตครีมรายใดควรมั่นใจว่าเป็นผู้ผลิตครีมที่มีภาพลักษณ์และประวัติการทำงานที่ใสสะอาดเพื่อความมั่นคงของแบรนด์ในอนาคตและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นเป้าหมายอันสูงสุด เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน มิได้มีเพียงเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาเท่านั้นแต่ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน...

เป็นที่แน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆในท้องตลาดพยายามอย่างยิ่งในการใช้กลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้าและให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอาง ที่ต่างก็มีผู้เล่นในตลาดอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนการว่าจ้างผลิตครีมให้ตรงใจกับตลาดที่วางไว้ ควรทำการวิเคราะห์เรื่องต่างๆในเบื้องต้น ดังนี้ 1.กลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำหนดด้วยเพศและวัย การกำหนดช่วงอายุและเพศของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะทำให้สามารถรู้ถึงความชัดเจนของผู้ใช้สินค้า เพื่อที่จะได้ใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด 2.ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย การมองถึงระดับรายได้ของกลุ่มที่กำหนดไว้เพื่อการว่าจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (ในที่นี้จะเป็นการว่าจ้างผลิตครีม) ควรมีต้นทุนและราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับระดับรายได้ของเป้าหมายนั้น 3.เทรนด์ในการบริโภคสินค้าในปัจจุบัน การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและตลาดแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งสำคัญสามารถทำให้เราทราบถึงลักษณะของการบริโภค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับกระแสการบริโภคนั้นๆมากที่สุด เป็นการคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของตลาดเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยจะนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อ 1และ2 ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างเพื่อว่าจ้างผลิตครีมให้เป็นไปตามปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว 4. ขนาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จริงอยู่ว่าการผลิตครีมที่เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวลงทุนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชุดแต่การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้ไม่น้อยเช่นกัน หากขนาดของกลุ่มลูกค้ากว้างและใหญ่ การขายผลิตภัณฑ์เดียวสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยาก แต่ถ้าขนาดของตลาดมีลักษณะจำกัดและเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับยอดขายให้เป็นไปตามเป้า การวิเคราะห์สิ่งต่างๆก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดคือการเตรียมความพร้อมก่อนลงตลาดจริงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน. โดยมีเป้าหมายคือส่วนแบ่งการตลาดตามที่ต้องการ เอ แอนด์ ที ธุรกิจการค้า มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...

ผลิตครีม หากย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปี จะมองเห็นความเฟื่องฟูของธุรกิจการสร้างแบรนด์ครีมและเครื่องสำอางอย่างชัดเจน มีผู้เล่นหลายคนประสบความสำเร็จและสร้างเม็ดเงินในธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเข้ามาอย่างถูกช่วงถูกจังหวะ ก็สามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดไปไม่มากก็น้อย หากแต่ปัจจุบัน การขยายตัวของธุรกิจการสร้างแบรนด์อยู่ในช่วงขาลง สถานการณ์ที่มีแต่ผู้ขาย แต่ปราศจากผู้ซื้อ ทำให้เกิดความอิ่มตัวในธุรกิจนี้อย่างเห็นได้ชัด ว่ากลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆที่ใช้กัน ไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไป เช่น การจ้างรีวิวสินค้า การโปรโมทออนไลน์ หรือการออกโรดโชว์ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างที่คาดหวังไว้ ผลิตครีม ทว่าในวิกฤตนี้ยังมีโอกาส หรือมุมมองในเทคนิคใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ จากเดิมการเป็นผู้เล่นรายเดียวหรือ Stand Alone จะถูกจำกัดด้วยงบประมาณ และความคิดทางการตลาด แต่หากเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ครีมรายใด ได้เพื่อนร่วมคิดจากผู้ผลิตสินค้า รวมถึงได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ในการวางแผน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จะถือเป็นโชคและเป็นโอกาสที่สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ในธุรกิจการสร้างแบรนด์ครีมปัจจุบัน การเสาะแสวงหาคู่ค้าที่ว่าจ้างผลิตอาจจำเป็นต้องมองกว้างกว่าที่เคย นอกจากการมุ่งเน้นความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพหรือราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว การได้ข้อมูลทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจากคู่ค้านั้น ย่อมส่งผลถึงโอกาสในการทำธุรกิจที่กว้างออกไปและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าของแบรนด์ จนถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นทีมได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลิตครีม ...

ผิวหน้าของคนเราต้องเจอกับฝุ่นละอองในทุก ๆ วัน รวมถึงแสงแดดที่สามารถทำลายผิวให้เกิดความหมองคล้ำ การล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าในทุก ๆ วัน จึงอาจไม่เพียงพอที่จะขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกไปได้ "การมาส์กหน้าด้วยไข่ขาว" จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้า คล้าย ๆ กับการดีท็อกซ์ผิวนั่นเองค่ะ