บทความ

A&T Skincare - เปลี่ยนสินค้ากระแสให้เป็นการสร้างแบรนด์ครีมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการเลือกบริษัทผลิตครีมที่ Strong ผู้ ผลิต ครีม  ใช่แล้ว ตามหัวข้อเลย การที่เราเลือกบริษัทผลิตครีมที่เป็นมืออาชีพ จะสามารถร่วมกันพัฒนาสินค้าที่เป็นเพียงกระแสในวันนี้ ให้เป็นสินค้าที่ยืนอยู่แถวหน้าของชั้นวางสินค้าตามร้านค้าชั้นนำ หรือสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งมีเงินอย่างเดียวคงไม่พอ ทีมเวิร์คก็ป็นสิ่งสำคัญ ณ เวลานี้หมดยุคของการทำงานแบบ Stand alone แล้ว ในบางครั้งการทำงานวิธีนี้อาจควบคุมง่าย แต่โตช้า เนื่องจากปราศจากความคิดที่หลากหลายที่จะระดมเข้ามาเพื่อผลของงานที่มีประสิทธิภาพ ต่างจากการทำงานเป็นทีม ระหว่างเจ้าของแบรนด์ และบริษัทผลิตครีม ที่พร้อมร่วมทางกับเจ้าของแบรนด์ ทีมที่ดีนั้นเริ่มจากการมีสินค้าที่ดี เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ รวมถึงร่วมกันคิดค้น โปรแกรมการตลาดจากประสบการณ์ที่ผู้ผลิตมี และสามารถแบ่งบัน ชี้แนะ ให้กับเจ้าของแบรนด์ หากบริษัทผลิตครีมที่เราเลือก มีความเข้มแข็งทางด้านข้อมูลการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการประหยัดทั้ง เงินและเวลาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ด้วยเพราะ ข้อมูลด้านการตลาดต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทั้งเงิน เวลา และประสบการณ์ ซึ่งมีมูลค่าและเป็นที่ต้องการของทุกๆธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงอย่างธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน ยังเป็นคำที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เห็นด้วยกับหลักคิดนี้ ก็สามารถมองหาเพื่อนร่วมทางที่พร้อมก้าวเดินกับท่านด้วยความจริงใจ...

สร้าง แบรนด์ ครีม ข่าวการบุกทลายโรงงานเถื่อนผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางมักมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตครีมบางรายที่รับสร้างแบรนด์ครีมต้องการให้สินค้าตนเองเห็นผลเร็วและเป็นที่นิยมของตลาดในระยะเวลาอันสั้นจึงมองข้ามในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจการผลิต ด้วยการใช้สารเร่งขาวที่ผิดกฎหมายโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่อาจทราบได้- สร้าง แบรนด์ ครีม เจ้าของแบรนด์สินค้าส่วนใหญ่มักมองหาและให้ความสำคัญกับแลปผลิตครีมหรือโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้สินค้ามีคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ แต่หากผู้ผลิตครีมเหล่านั้น ขาดซึ่งจรรยาบรรณและจิตสำนึกความรับผิดชอบในการผลิต ก็จะเป็นผลเสียต่อการสร้างแบรนด์ครีมได้ ซึ่งการทำตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต้องใช้กำลังกายและกำลังเงินมหาศาล แต่หากผลิตภัณฑ์ได้ถูกตรวจสอบว่ามีสารห้ามใช้หรือมีสารอันตราย สิ่งที่เจ้าของแบรนด์มุ่งมั่นและตั้งใจทำนั้นก็อาจสูญเปล่าทันที ก่อนสั่งการผลิตจากบริษัทผลิตครีมรายใดควรมั่นใจว่าเป็นผู้ผลิตครีมที่มีภาพลักษณ์และประวัติการทำงานที่ใสสะอาดเพื่อความมั่นคงของแบรนด์ในอนาคตและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นเป้าหมายอันสูงสุด เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน มิได้มีเพียงเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาเท่านั้นแต่ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน...

ช้าก่อน ! ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตครีมกับโรงงานไหน เจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาดูก่อนว่าการจะหาโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ควรรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ผลิตนั้น ๆ เนื่องจากเราต้องฝาก แบรนด์หรือคุณภาพงานของเราไว้กับเขา หากไม่เคลียร์เรื่องดังต่อไปนี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง แบรนด์ครีมอย่างยั่งยืน ประสบการณ์หรือการก่อตั้งบริษัท Experience ผู้ผลิตครีมที่เรากำลังมองหานั้น เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี  นั่นหมายถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันเบื้องต้นว่าเราได้ผู้ผลิตครีมมืออาชีพระดับหนึ่ง ความชำนาญเฉพาะด้าน Expertise พอทราบอายุของการดำเนินธุรกิจ คำถามต่อมาคือ อะไรคือสิ่งที่ผู้ผลิตถนัดเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้คัดกรองว่าผู้ผลิตรายไหน ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด การให้บริการ One stop service การให้บริการแบบครบวงจรย่อมแสดงถึงความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ อาทิ การคิดคอนเซ็ปงาน การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การบริการจดเครื่องหมายการค้าแทนเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการตลาดเบื้องต้นแก่ลูกค้า ความพร้อมด้านกำลังการผลิต Capacity ก่อนตัดสินใจสั่งผลิต ท่านต้องมั่นใจว่าในวันที่สินค้าของท่านประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ผลิตที่ท่านเลือกจะสามารถตอบสนองการผลิตในปริมาณและเวลาที่ท่านวางแผนไว้ได้ สัมพันธไมตรี Relationship หากเป้าหมายของผู้ผลิตและลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต หากปัญหาเกิดตั้งแต่การเริ่มต้นติดต่อ ก็อาจสร้างความไม่มั่นใจต่อการร่วมธุรกิจได้ ...