ผู้ ผลิต ครีม

A&T Skincare - เปลี่ยนสินค้ากระแสให้เป็นการสร้างแบรนด์ครีมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการเลือกบริษัทผลิตครีมที่ Strong ผู้ ผลิต ครีม  ใช่แล้ว ตามหัวข้อเลย การที่เราเลือกบริษัทผลิตครีมที่เป็นมืออาชีพ จะสามารถร่วมกันพัฒนาสินค้าที่เป็นเพียงกระแสในวันนี้ ให้เป็นสินค้าที่ยืนอยู่แถวหน้าของชั้นวางสินค้าตามร้านค้าชั้นนำ หรือสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งมีเงินอย่างเดียวคงไม่พอ ทีมเวิร์คก็ป็นสิ่งสำคัญ ณ เวลานี้หมดยุคของการทำงานแบบ Stand alone แล้ว ในบางครั้งการทำงานวิธีนี้อาจควบคุมง่าย แต่โตช้า เนื่องจากปราศจากความคิดที่หลากหลายที่จะระดมเข้ามาเพื่อผลของงานที่มีประสิทธิภาพ ต่างจากการทำงานเป็นทีม ระหว่างเจ้าของแบรนด์ และบริษัทผลิตครีม ที่พร้อมร่วมทางกับเจ้าของแบรนด์ ทีมที่ดีนั้นเริ่มจากการมีสินค้าที่ดี เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ รวมถึงร่วมกันคิดค้น โปรแกรมการตลาดจากประสบการณ์ที่ผู้ผลิตมี และสามารถแบ่งบัน ชี้แนะ ให้กับเจ้าของแบรนด์ หากบริษัทผลิตครีมที่เราเลือก มีความเข้มแข็งทางด้านข้อมูลการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการประหยัดทั้ง เงินและเวลาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ด้วยเพราะ ข้อมูลด้านการตลาดต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทั้งเงิน เวลา และประสบการณ์ ซึ่งมีมูลค่าและเป็นที่ต้องการของทุกๆธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงอย่างธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน ยังเป็นคำที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เห็นด้วยกับหลักคิดนี้ ก็สามารถมองหาเพื่อนร่วมทางที่พร้อมก้าวเดินกับท่านด้วยความจริงใจ...

แลป ผลิต ครีม ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ถึงความพร้อมในด้านต่างๆแล้ว ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ในที่นี้เรากำลังโฟกัสถึงบริษัทผลิตครีมหรืออุตสาหกรรมความงามที่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด ซึ่งในแต่ละบริษัทก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน หากโชคดี ก็จะเจอบริษัทที่ไร้ปัญหา มาดูกันว่าสัณญาณอะไรบ้างที่เตือนว่าบริษัทที่เราใช้บริการอยู่นั้นเริ่มมีป้ญหา- แลป ผลิต ครีม  เร่งรัดให้ชำระเงินก่อนกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์การเงินภายในของบริษัทผู้ผลิต ว่าอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้ดีนัก เป็นโอกาสของเจ้าของแบรนด์ในการสั่งสินค้าในปริมาณมากขึ้นเพื่อโอกาสในการต่อรองราคาสินค้า ผัดผ่อนการส่งมอบงานหลายครั้ง โดยธรรมเนียมปฏิบัติ บริษัทผลิตครีมทั่วไปมักจะเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วเพื่อเก็บค่าสินค้า ดังนั้น การดึงงานหรือผัดผ่อน โดยปราศจากเหตุผลอันน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องที่น่านำมาขบคิดว่า บริษัทผู้ผลิตสินค้า มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่ ไม่รักษาคำพูดและไร้วินัยการทำงาน เป็นการทำงานที่ปราศจากความเป็นมืออาชีพ บอกถึงความไม่มั่นคงต่อการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในสิ่งที่ทำการตกลงกันไว้ได้ หมายถึง โอกาสเติบโตร่วมกันในอนาคตเป็นไปได้ยาก ควรรีบมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติม ขาดการติดต่อ ไม่รับโทรศัพท์ ไม่โทร หากเกิดปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้งควรรีบหาทางออกให้เร็วที่สุด เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อผู้ให้บริการเลือกที่จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อใด นั่นแสดงว่าโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้นน้อยลง...

มุมมองของ ผู้ผลิตครีม A &T SKINCARE.. เหตุผลหลักที่ปฎิเสธไม่ได้ในการขยายตลาดด้วยการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของ หจก เอแอนด์ที  คือความอิ่มตัวของตลาดในประเทศและการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM จากการที่ถูกแชร์ส่วนแบ่งการตลาดออกไปทำให้เราเลือกที่จะขยายเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้าน. ปัจจัยหลักของการพิจารณาในการจัดตั้งบริษัทว่าประเทศใดเหมาะสมคือการพิจารณาจากรายได้ของประชากรหรือ GDP ในประเทศเป็นสำคัญ โรงงานผลิตครีม A&T Skincareสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก หากวัดจากรายได้ประชากรต่อหัวที่อยู่ประมาณ 5x,xxx เหรียญสหรัฐ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งของประเทศจึงทำให้เป็นประเทศที่ผงาดมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แต่ด้วยความเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศจึงเป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้ง A and T skincare Singapore PTE LTD เพื่อการขยายและกระจายสินค้าให้กับธุรกิจในประเทศรวมถึงต่อยอดการเป็นฐานการตลาดต่างประเทศโดยมีฐานการผลิตที่ เอ แอนด์ ที ประเทศไทยเท่านั้น นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตครีมของบริษัท เอ แอนด์ ทีแล้ว ปัจจุบันเราได้มีนโยบายการส่งเสริมการตลาดให้กับคู่ค้าของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในแบรนด์เครื่องสำอางของตนเองไปยังช่องทางต่างๆในประเทศสิงคโปร์ โดยการให้บริการอย่างครบวงจรนี้เองถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู้ค้าได้ในระยะยาว เพราะการเป็นผู้ผลิตครีมคือการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคู่ค้าที่เราต้องเอาใจใส่และมีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ที่ เอ แอนด์ ที มากกว่าการผลิตคือมิตรภาพ...

มากกว่าการผลิต คือมิตรภาพ ที่ เอ แอนด์ ที เป็นไปได้เสมอ การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตครีม เพื่อแบ่งปันและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน เป็นปณิธาณที่บริษัทมีมาอย่างยาวนาน ในการร่วมมือกันบุกตลาดสำหรับประเทศที่เจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจ โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์โอกาสและปัญหาหรืออุปสรรคในการทำตลาดในประเทศนั้น ๆ และพร้อมลุยไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ ตลาดเพื่อนบ้าน หรือกลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เป็นตลาดที่ใคร ๆ ก็ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเติบโต และได้สิทธิ์พิเศษจากการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN FREE TRADE AREA : AFTA) เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่ง โรงงาน ผลิต ครีม ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด นอกจากเรื่องสินค้าและราคาที่ผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์ต้องทำการแข่งขันในตลาดที่มีค่าแรงต่ำแล้ว หากมีความพร้อม หรือความรู้เรื่องเอกสารที่จะใช้ดำเนินการส่งออกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีดังกล่าว...