รับ ผลิต ครีม

มากกว่าการผลิต คือมิตรภาพ ที่ เอ แอนด์ ที เป็นไปได้เสมอ การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตครีม เพื่อแบ่งปันและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน เป็นปณิธาณที่บริษัทมีมาอย่างยาวนาน ในการร่วมมือกันบุกตลาดสำหรับประเทศที่เจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจ โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์โอกาสและปัญหาหรืออุปสรรคในการทำตลาดในประเทศนั้น ๆ และพร้อมลุยไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ ตลาดเพื่อนบ้าน หรือกลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เป็นตลาดที่ใคร ๆ ก็ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเติบโต และได้สิทธิ์พิเศษจากการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN FREE TRADE AREA : AFTA) เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่ง โรงงาน ผลิต ครีม ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด นอกจากเรื่องสินค้าและราคาที่ผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์ต้องทำการแข่งขันในตลาดที่มีค่าแรงต่ำแล้ว หากมีความพร้อม หรือความรู้เรื่องเอกสารที่จะใช้ดำเนินการส่งออกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีดังกล่าว...

แน่นอนว่า ก่อนจะตกผลึกและสรุปว่าจะเลือกผู้ผลิตครีมเจ้าใดนั้น ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ ในบางครั้งอาจเป็นปี ถึงจะลงตัวว่าจ้างและดำเนินการผลิต แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้ว เพราะทุกคนต่างก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้แบรนด์ที่เราตั้งใจทำออกมาเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง แต่ด้วยจำนวนของโรงงานผลิตครีมที่มีมากขึ้นทุกวัน จึงเป็นการยากที่เราจะตัดสินใจให้เจ้าใดทำงานในทันที เพราะผู้ผลิตครีมแต่ละรายก็มีแนวทางการทำงานแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับเอแอนด์ทีที่มีหลักคิดและแนวทางปฎิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วยประสบการณ์ที่เป็นผู้ผลิตครีมมากว่า 12 ปี คู่ค้าปัจจุบันของเราย่อมรู้แนวทางการทำงานและเดินเคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน และเดินหน้าพัฒนาสินค้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มักจะมีคำถามซ้ำ ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจว่า...