thai cosmetic factory

มากกว่าการผลิต คือมิตรภาพ ที่ เอ แอนด์ ที เป็นไปได้เสมอ การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตครีม เพื่อแบ่งปันและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน เป็นปณิธาณที่บริษัทมีมาอย่างยาวนาน ในการร่วมมือกันบุกตลาดสำหรับประเทศที่เจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจ โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์โอกาสและปัญหาหรืออุปสรรคในการทำตลาดในประเทศนั้น ๆ และพร้อมลุยไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ ตลาดเพื่อนบ้าน หรือกลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เป็นตลาดที่ใคร ๆ ก็ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเติบโต และได้สิทธิ์พิเศษจากการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN FREE TRADE AREA : AFTA) เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่ง โรงงาน ผลิต ครีม ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด นอกจากเรื่องสินค้าและราคาที่ผู้ผลิตครีมและเจ้าของแบรนด์ต้องทำการแข่งขันในตลาดที่มีค่าแรงต่ำแล้ว หากมีความพร้อม หรือความรู้เรื่องเอกสารที่จะใช้ดำเนินการส่งออกเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีดังกล่าว...

หากมองถึงความแตกต่างแบบผิวเผินระหว่างโรงงานผลิตครีมได้มาตรฐานและแลปผลิตครีมทั่วไป สามารถแยกได้ตามความรู้สึกที่ว่า โรงงานและแลป แตกต่างกันที่ขนาดของสถานที่ผลิต ซึ่งนั่นไม่ได้จริงเสมอไป หลายๆบริษัทเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ก็สามารถตั้งชื่อว่า แลป ได้เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการหาพันธมิตรในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ ต้องประเมินจากความพร้อมเบื้องต้นของตัวเจ้าของธุรกิจเอง เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการติดต่อเพื่อร่วมธุรกิจ กับบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความพร้อมของตนเอง มากที่สุด ความพร้อมดังกล่าว หลักๆจะประกอบด้วย ด้านเงินทุนและทีมบุคลากร ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่จะขาดทั้ง 2 สิ่งนี้ แต่มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจควรมองหาบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมที่สุด โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐานส่วนใหญ่ มักจะมีข้อกำหนดเรื่องปริมาณขั้นต่ำของการสั่งผลิตสินค้าไว้ในปริมาณมาก แต่มีข้อดีในเรื่องทุนที่สามารถควบคุมและแข่งขันได้ ในขณะที่แลปผลิตครีม(ที่เป็นองกรค์ขนาดเล็ก) จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องปริมาณขั้นต่ำการผลิตได้มากกว่าแต่อาจได้รับราคาทุนที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติของการผลิต ระว่าง Mass production กับ Lab scale ที่มีราคาต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถยอมรับได้ในเงื่อนไขดังกล่าว สิ่งสำคัญในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกเรื่อง คือ การบริการและการเข้าถึง ไม่ว่าการผลิตของผู้ผลิตจะใหญ่หรือเล็ก แต่หากมีการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวก ต่อเจ้าของแบรนด์ พร้อมทั้งสามารถติดต่อเข้าถึงได้โดยง่ายก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และพร้อมเติบโตสู่อนาคตร่วมกันอย่ามั่นคงในที่สุด...

Just like apparels, cosmetics fashion is also constantly changing with the years passing by. In the times to come, makeup and skin care products will be what the consumers will be looking. According to the latest survey, it is seen that a consumer, in these...